Vindkraft produkter

Bergadapter er en fjellankerbase som er festet med strekkstang i bakken. Vindmølletårnet monteres deretter direkte på bergadapteren.

Rockadapter er et samarbeidsprosjekt mellom Energos Equipment og Wind Technique AS.