QA

Kvalitetspolicy

– Samtlige ansatte ved Energos Equipment AS skal være fokusert og styre etter å levere produkter og tjenester i samsvar med våre egne og kundens krav og forventninger.

– Sette kundens behov i fokus.

– Være tilgjengelig for kundene.

– Vi vil tilføre våre kunder og vårt lokalmiljø verdi, og levere banebrytende forretningsløsninger ved å velge de beste fremgangsmåter og ved å vise en fleksibel, fokusert, rask og vennlig holdning.

– Vi vil øke aksjonærenes verdi ved å opprette en oppdragsorientert, nyskapende kultur som utnytter gruppens totale evner og erfaring, hele tiden prøve å opprette nye kundeforbindelser og produkter.

– Vi skal hver for oss ta ansvar for kvalitet innenfor de arbeidsoppgaver vi har, men også bidra til forbedring av kvalitet i hele virksomheten.

– Vi forplikter oss til å arbeide med kontinuerlig forbedringsarbeid, vi skal lære av våre feil slik at vi kan unngå de i fremtiden.

– Vi forplikter oss til å overholde alle lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet.

Se vårt ISO 9001 sertifikat her